Vattenanalys för säkert dricksvatten

Många människor i Sverige har egna borrade brunnar. Det fungerar för det mesta bra, men det är viktigt att göra en vattenanalys med regelbundna mellanrum för att kontrollera kvaliteten. Ett flertal problem kan dyka upp med dricksvatten, både märkbara och sådant som inte märks med blotta ögat. Ett exempel på en förorening som inte märks är radon. Markradon finns i berggrunden och kan läcka in i vattnet i en otät brunn.

vattenanalys

Problem med dålig lukt

Ett exempel på vattenanalys och utredning av problem med dålig lukt hos dricksvatten är ett fall som Aqua Invent hjälpte till att lösa. En fastighetsägare med egen brunn hade under en tid noterat dålig lukt, men orsaken till detta gick inte att se med blotta ögat och inget hade egentligen förändrats under den period lukten uppstått.

Fastighetsägaren önskade få bort den dåliga lukten och smaken samt göra vattnet säkert att dricka och använda. Därför kontaktades Aqua Invent för en vattenanalys som görs på alla de parametrar som kan påverka dricksvattenkvalitet, både fysikaliska, kemiska och mikrobiologiska.

Avvikande lukt eller smak hos dricksvatten kan ha ett flertal orsaker, t. ex. bakterier som tagit sig in i vattentäkten och kan orsaka mag- och tarmsjukdomar, eller att avloppsvatten på något sätt kontaminerar vattnet, vilket också kan vara hälsoskadligt. En annan vanlig orsak till luktproblem är gaserna svavelväte eller metan som förekommer naturligt i vatten och är ofarligt i mindre mängder.

Genom att göra en fullständig vattenanalys hos Aqua Invent kan man som kund få kontroll på samtliga parametrar hos dricksvattnet, inklusive radon, och även få hjälp med att lösa problemet. I det beskrivna fallet var svavelväte boven. Efter att Aqua Invent föreslagit en lösning som innebar att vattnet luftades, försvann luktproblemen och fastighetsägarna kunde återigen njuta av sitt färskvatten, nu med tryggheten att dricksvattnet höll önskad kvalitet.